Тандыры

Тандыры
Тандыр "Аполлон"Тандыр "Аполлон"13990 руб.
Тандыр "Гектор"Тандыр "Гектор"17600 руб.
Тандыр "Казачий"Тандыр "Казачий"20960 руб.
Тандыр "Степной"Тандыр "Степной"21700 руб.